BN1
homebody
mbot機械人初階班 mbot機械人進階班 小小繪畫家 五子棋訓練班 手球訓練班
手創班 手藝工作室 合唱團訓練班 多元舞蹈班 肚皮舞訓練班
足球訓練班 初小籃球訓練班 奇趣攝影 花式扯鈴訓練班 花式跳繩訓練班
拼豆樂訓練班 柔道進階班 英語拼字樂 高小籃球訓練班 軟式排球訓練班
童創手作園地 視藝培訓班 詩詞功夫訓練班 德蘭精英升旗訓練隊 閱讀悅樂
龍獅訓練班 繩藝織織織